Tillbaka

Funktionsnedsättning

Vi välkomnar dig som har olika former av funktionsnedsättningar till vår verksamhet.

Vi vill att du ska ha möjlighet att lära dig nytt, kunna förstå och påverka ditt liv. Vi vill att du ska få växa och utvecklas tillsammans med andra i en trygg miljö där alla är lika mycket värda. Vi vill möta dig på dina villkor. SV har lång erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning. Vi gör vårt bästa för att du ska trivas. Vi har många glada och trevliga ledare som hjälper dig.

Vi har studiecirklar inom skapande verksamhet, matlagning och hälsa, datorkunskap, dans, sång och musik, samt teater. Vi har samtalsgrupper och självhjälpsgrupper. Bok och filmcirklar. Aktivitetscirklar för personlig utveckling. Studiecirklar finns både dagtid och kvällstid. Vi kan komma ut till boenden och daglig verksamhet och andra platser, för att ha cirklar.

Vi vill gärna veta om du saknar någon aktivitet.

Vi har verksamhet för flera olika målgrupper och samarbetar med intresseföreningar och stödorganisationer:
•Intellektuell funktionsnedsättning (FUB)
•Demens (Demensföreningen)
•Afasi (afasiföreningen)
•Psykisk funktionsnedsättning (Balans)
•Fibromyalgi (Fibromyalgiföreningen)
•Parkinson (Parkinsonföreningen)
•Autism, NPF (Attention)

Vi har utbildning och cirklar för personal och anhöriga, bland annat tecken som stöd, läsombudsutbildning, självhjälpsgrupper och ämneskunskap.

Högläsare ger mervärde
Mer info om vad det innebär att vara högläsare


Kontakt

Cecilia Beltramo, cecilia.beltramo@sv.se
Verksamhetsansvarig funktionsnedsättning