Cirkelledarutbildningar

Att vara cirkelledare kan vara både ett jobb och ett hedersuppdrag. Vilka förutsättningarna än är för ditt uppdrag som cirkelledare så behöver du känna tydlighet och trygghet i denna roll. Källa: I Cirkelns Mitt

Våra cirkelledare är våra viktigaste medarbetare. Utan er skulle vi inte kunna ha några studiecirklar eller kurser. För att säkerställa kvalitet, kompetens och för att rusta er så att ni kan göra ert arbete på bästa sätt håller vi olika typer av cirkelledarutbildningar.

Vår basutbildning för alla cirkelledare
Grundutbildning 3 timmar.
Innehåller kunskap om SV och vår värdegrund, folkbildningskunskap, studiecirkelns pedagogik, förutsättningar för delaktighet, arbetssätt och ledarrollen.

Temautbildningar
Vi erbjuder även temautbildningar ex för cirkelledare inom musikområdet, för nya studiematerial, inom data/surplatta, funktionsnedsättning och löpande utifrån det som efterfrågas. TSS (tecken som stöd) utbildningar erbjuds cirkelledarna som har grupper där det finns behov av den kunskapen.