Aktuellt bildstöd

Aktuellt bildstöd för dig som behöver inför covidvaccinering