Grundkurs för högläsare

Vi håller kontinuerligt grundkurser för blivande högläsare.

Ur innehållet i kurserna:

  • Om läsestunden, vad är viktigt, hur gör du för att läsestunden ska bli så bra som möjligt, placering, miljön, gruppstorlek mm förberedelser mm
  • Målet är väck lyssnarlusten, Sprid lugn och glädje, en stund för samtal och avkoppling.
  • Om lättläst och annan tillgänglig litteratur och media
  • Om SV -att vara cirkelledare
  • Boktips
  • Biblioteksvisning
  • Om demenssjukdomar och bemötandetips

Utöver kunskapen från kursen lär du känna och blir delaktig ett härligt nätverk av högläsare.