Information på olika språk om vaccin mot covid-19

En viktig del i att bekämpa coronaviruset som gör att människor blir sjuka i covid-19 är vaccin. Här kan du titta på filmerna: "Varför vi vaccinerar oss mot covid-19" och "Så här går vaccinationen för covid-19 till".

FILMERNA FINNS PÅ ARABISKA, FARSI/PERSISKA, SOMALISKA OCH TIGRINJA
AVSÄNDARE FÖR FILMERNA ÄR: Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Socialstyrelsen.

in english:

An important part of fighting the coronavirus that makes people sick with covid-19 is vaccines. Here you can watch the films: "Why we vaccinate against covid-19" and "This is how the vaccination for covid-19 works".

THE MOVIES ARE AVAILABLE IN ARAB, FARSI / PERSIAN, SOMALIAN AND TIGRINE
SENDERS FOR THE FILMS ARE: The Swedish Public Health Agency, the County Administrative Boards, the Swedish Civil Contingencies Agency and the National Board of Health and Welfare.