Om SV Östergötland

SVs viktigaste uppgift som folkbildningsaktör är att erbjuda verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
SV ska göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

Vi erbjuder möjlighet för alla, oavsett försutsättningar att delta i vår verksamhet.
En lokal närvaro med ett stort nätverk ger dig som deltagare i vår folkbildningsverksamhet ett mervärde och en trygghet.

Genom studiecirklar, kulturarrangemang, utbildningar och andra former av stödverksamhet vill vi hjälpa till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.

Snabbfakta om SV Östergötland:

  • bedriver verksamhet i länets alla 13 kommuner
  • har kontor i 5 kommuner
  • ca 12 000 deltagare i cirklar
  • ca 700 studiecirkelledare
  • ca 8 000 unika deltagare
  • ca 1 200 kulturarrangemang
  • ca 70 000 deltagare på kulturarrangemang

SVs värdegrund och vision
I SVs värdegrund hävdas alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjlighet att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

SVs grundorganisationer
Studieförbundet Vuxenskolan bildades 1967 genom en sammanslagning av Svenska Landsbygdens Studieförbund (SLS) och Liberala studieförbundet (LiS).
Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund är SVs grundorganisationer.