Funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning ges möjlighet att själva utveckla egenmakt                  

Personer med funktionsnedsättning är en viktig målgrupp för SV.
Syftet med SVs verksamhet är att genom folkbildningens pedagogik och innehåll ge möjlighet för målgruppen att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.
SV skall ge personer med funktionsnedssättning möjligheter att delta i studiecirklar och kulturarrangemang på egna villkor.

SV har erfarenhet av verksamhet som riktar sig till personer med:

  • Utvecklingsstörning
  • Demenssjukdom
  • Afasi
  • Psykisk funktionsnedsättning
  • Fibromyalgi
  • Parkinsons sjukdom
  • Autism
  • Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

SV anordnar studiecirklar inom bland annat estetisk och skapande verksamhet, kost och hälsa, datorkunskap, dans och rörelse, sång och musik samt teater.
Studiecirklarna genomförs av kunniga cirkelledare med ämnes- och ledarkompetens i SVs och andra föreningars lokaler, på vård-, äldre- och gruppboenden samt daglig verksamhet.
Studiecirklar erbjuds både dag- och kvällstid.


SV har lång erfarenhet av arbete inom funktionsnedsättning.
Vi har handikappanpassade lokaler, utbildade cirkelledare och anpassat material.
Vårt mål är att alla, oavsett förmåga och intresse, ska hitta något intressant hos oss.
Vi samarbetar med föreningar och organisationer.

SV Östergötland arbetar utifrån jämlika förutsättningar för att alla ska kunna delta i folkbildningen utifrån sin egen livsstil.
Alla ska ges en möjlighet att utvecklas och bli delaktiga i samhället. Inom området funktionsnedsättning samarbetar vi med intresseföreningar och stödorganisationer.
Tillsammans med LSS i kommunerna erbjuder vi arrangemang och cirkelverksamhet i musik och högläsning.

Högläsare ger mervärde
Mer info om vad innebär att vara högläsare

Kontaktpersoner:

Cecilia Beltramo
Verksamhetsansvarig funktionsnedsättning
013-31 40 74
cecilia.beltramo@sv.se 

Cristina De Amaral 
Verksamhetsansvarig Sociala området
013-327 28 79
070-738 12 15
cristina.de.amaral@sv.se