Läskraft

Vi inspirerar frivilliga till högläsning av lättlästa böcker och nyheter för personer med demens. Projektet heter Läskraft! och är ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.

När minnet sviker

De flesta har som vana att dagligen läsa tidningar, böcker, brev och allt som hör vardagslivet till. Att drabbas av demens innebär att läsförmågan avtar och att man ofta får stora lässvårigheter. När minnet inte fungerar påverkas också läsförståelsen och förmågan till koncentration. Högläsning kan vara det enda sättet att få ta del av en bok eller tidning. Det är en enkel och stimulerande aktivitet som inte kostar pengar.

Väck minnen!

När samtalsämnen tryter kan en stunds högläsning ge närhet, väcka minnen och skapa samtal. Efter läsningen kan mycket vara bortglömt igen, men läsestunden sätter ändå spår. Det finns gott om rapporter från personal som har berättat om att läsningen skapar ett lugn hos personer med demens, och att rofylldheten kan finnas kvar långt efter läsestunden.

Lättlästa texter

För att högläsningen ska fungera så måste texten vara enkel och begriplig. Lättlästa texter har visat sig fungera mycket bra för personer med demens. Centrum för lättläst har ett statligt uppdrag att göra lättlästa böcker och en lättläst nyhetstidning 8 SIDOR. Bland målgrupperna för lättlästa texter finns personer med demens.

Bli högläsare!

Sedan flera år har personal inom äldreomsorgen utbildats till läsombud, men runt personer med demens finns även andra som kan skapa lugn, närhet och stimulans med läsestunder. Den som vill bli högläsare går en kort utbildning. Man får lära sig mer om lättlästa böcker, nyheter och samhällsinformation och om hur läsningen kan ordnas i praktiken. Som högläsare får man gratis Boktidningen Lättläst och Läsombudet, som handlar om lättläst och läsning. Högläsarna inbjuds då och då till fortbildning. Biblioteken bidrar med inspiration och lästips.

Är du intresserad av att bli högläsare för personer som bor på ett äldreboende? Hör av dig till SV på din ort!

Läs mer om projektet hos Myndigheten för tillgängliga medier