Lokal Kraft

Verksamheten inom Lokal Kraft är spridd både över länet samt inom ämnesområden.

Allt ifrån verksamhet i samarbete med våra organisationer, som t ex Motorsågskörkort samt Säker Skog, till teatergrupper och musikaler.

Släktforskning är också ett exempel vad som ryms inom området.


Kontaktperson Lokal Kraft

Anna Eriksson
Ansvarig för verksamheten inom Lokal Kraft
0123-77 39 33
070-323 56 74
anna.eriksson@sv.se