Natur och Kultur

Verksamheten inom Natur och kultur är spridd både över länet samt inom ämnesområden.

Allt ifrån verksamhet i samarbete med våra organisationer, som t ex Motorsågskörkort samt Säker Skog, till teatergrupper och musikaler.

Släktforskning är också ett exempel vad som ryms inom området.


Kontaktperson Natur och KUltur

Anna Eriksson
Ansvarig för verksamheten inom Natur och kultur
0123-77 39 33
070-323 56 74
anna.eriksson@sv.se