Natur och Kultur

Verksamheten inom Natur och kultur är spridd både över länet samt inom ämnesområden.

Allt ifrån verksamhet i samarbete med våra organisationer, som t ex Motorsågskörkort samt Säker Skog, till teatergrupper och musikaler.

Släktforskning är också ett exempel vad som ryms inom området.
Kontaktperson Natur och KUltur
Lars-Olof Johansson
070-659 42 64
lars-olof.johansson@sv.se