Organisationsutveckling

SV Östergötland arbetar aktivt för att fånga upp ideellt engagemang och vara en utvecklingsresurs för föreningar och nätverk i civilsamhället.
Vi erbjuder bland annat verksamhet och pedagogiskt stöd för grund- medlems- och samverkande organisationer.
Vi stödjer också övriga lokala föreningar och grupper. Verksamheten styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov.