SPF Seniorerna

Sveriges Pensionärsförbund (SPF Seniorerna) är en av SVs medlemsorganisationer, och är en politisk och religiöst obunden organisation för seniorer. SPF Seniorerna finns i hela landet och i Östergötland med 31 föreningar och fler än 10 000 medlemmar.
SPF Seniorerna  utvecklar sin cirkel- och kulturverksamhet i samarbete med SV, vilket ger medlemmarna ett mervärde.
SV Östergötland har stor verksamhet med länets föreningar.

Pensionärerna blir allt mer ”yngre i sinnet”.
De blir exempelvis allt mer kunniga inom IT-området. Musiksmaken börjar också skilja sig från tidigare.
Många upplever sig som minst 15-20 år yngre, alltså 45–50 år.
Genom vårt nära samarbete  får SV veta strömningar och nya intressen och kan möta upp behov och intressen.
SV finns där för att möta upp behoven på bästa sätt.

Föreningarna erbjuder en mängd studiecirklar, föreläsningar och kulturaktiviteter liksom intressanta resor och studiebesök. Exempel på ämnen är iPad surfplatta, datorkunskap, konst, hantverk, litteratur, resor och musik.
Det är ett resultat av vårt nära samarbete med föreningarnas program- och studiekontakter.

Prioriterande frågor är äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. Kompetensutveckling står också högt i kurs hos SPFs medlemmar. 
I SPFs arbete är inflytande, valfrihet och livskvalitet tre viktiga ledord, och det finns stort engagemang och kraft.

Vi samarbetar även med seniorföreningar som är fristående från SPF seniorerna.
Ett medlemskap i SPF Seniorerna är naturligtvis inget krav för att ta del av och utveckla verksamheten.
Prioriterat är en givande och inspirerande samvaro på lika villkor.

Kontaktperson Seniorverksamhet
Cristina De Amaral
Verksamhetsansvarig Sociala området
013-327 28 79
070-738 12 15
cristina.de.amaral@sv.se