Uppdrag och projekt

Uppdragsverksamheten har under 2014 vuxit och varit till för personer i sysselsättningsfasen, personer som behöver personligt biträde och ett RESA-projekt.
Verksamheten har ägt rum i SV Kulturhuset, på SV-kontoret i Norrköping och i SPF-lokalen i Krokek i Kolmården.
Vår uppdragsverksamhet under 2014 har haft 15 deltagare .

Sysselsättningsplatser
Sysselsättningsplatserna har vi erbjudit som leverantör åt Arbetsförmedlingen.
Inriktningen har varit att personerna har fått sysselsätta sig med det de själva är intresserade av och som kan leda till arbete.
Vi har jobbat med två verksamheter som vi kallar Kulturmix och Ecomix.

Kulturmix arrangerar shower och sänder lokalradio.
Ecomix undersöker och testar hur man kan tillverka ekologiska produkter och starta företag.

Vi har drivit ett IT-café med SPF Seniorerna i Krokek där seniorer kunnat få hjälp med surfplattor, datorer och telefoner.
Flera deltagares sysselsättning har lett till arbete, bland annat som timanställd cirkelledare och heltidsanställd tjänsteman.

RESA
Tillsammans med Alma Folkhögskola har vi erbjudit möjligheten att sammanföra individers förutsättningar med det som krävs för en lyckad sysselsättning med rehabiliterande inslag inom projektet RESA.

Stöd till personligt biträde
Vi har haft deltagare som behöver träna på sociala kontakter och detta har skett genom att träna i reception, samarbeta med deltagare i Kulturhuset, mejla och att prata i telefon.

Personal inom uppdragsverksamheten
Mario Gomez-Sanches har arbetat som aktivitetsledare, Olle Ström har varit inhyrd som coach och Alex Nejdemo har varit verksamhetsansvarig.