RESA

Sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag

Coacher/handledare jobbar tillsammans med dig Sammanför dina förutsättningar med det som krävs för en lyckad sysselsättning med rehabiliterande inslag

Vi vänder oss till dig som varit sjukskriven/arbetslös p.g.a. psykisk ohälsa och som är i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till arbete.
Målet för verksamheten är att genom en kombination av stöd, meningsfull sysselsättning och aktiviteter stärka ditt psykiska välbefinnande och ge dig rätt förutsättningar för att närma dig arbetsmarknaden.
Verksamheten bygger på MIRA-modellen (Modell för Integrerad Rehabilitering mot Arbete).
Verksamheten erbjuder stöd och rehabiliteringsåtgärder för att du skall kunna återgå till egen försörjning.
Det innebär också att vi samarbetar med psykiatri och annan hälsovård samt med olika myndigheter om sådana behov finns.

Stort utbud av sysselsättningsplatser:

 • Administration / Ekonomi
 • Foto, grafik, web, tidning
 • Inredning (sy, skapa, blommor)
 • Vaktmästeri - Husvärd / kringservice
 • Musik (ljud, studio, scen)
 • Radio/TV
 • Cirkelledare
 • Budbil

Alla stationer har dessutom en kunnig handledare som ger dig dagligt stöd i verksamheten.

Aktiviteter:

 • Yrkesvägledning
 • Datakunskap
 • Individuell dataträning
 • Hälsokunskap
 • Friskvård
 • Dans (Salsa, Merengue, Cumbia)
 • Hantverkskurser
 • Språk
 • Gitarr
 • Avspänning

Du får en egen coach

Din coach hjälper dig med planering, kartläggning och skapa en individuell handlingsplan med realistiska mål.
Ni träffas regelbundet för samtal och uppföljning om framtiden. På dina villkor.

Kontakt Norrköping:
Alex Nejdemo alex.nejdemo@sv.se Tel. 0702-25 25 34

Kontakt Linköping / Motala:
Andreas Hjelm andreas.hjelm@sv.se Tel. 013-31 40 71

Läs mer om ALMA uppdragsutbildning på www.almauppdrag.se

Norrköping KA-nummer: 10026185
Linköping KA-nummer: 10026186
Motala KA-nummer: 10026187