Cirkelledarutbildningar

SV VG planerar och genomför årligen ett stort antal cirkelledarutbildningar i samverkan med de fem SV avdelningarna i regionen. 
Ladda gärna ner vårens program med cirkelledarutbildningar:
Kompetensutvecklingsfolder våren 2021

Cirkelledare hos SV har tillgång till cirkelledarnätet, där du hittar bl a utbildningar, inspiration och material.     
https://www.sv.se/cirkelledarnatet/