Cirkelledare

Pedagogisk utveckling för cirkelledare

I den regionala SV-organisationen är det vi på SV Västra Götaland som ansvarar för att utbilda och utveckla den resurs som våra cirkelledare utgör. Vi arbetar bland annat aktivt för att erbjuda utbildning för en ökad mångfald bland cirkelledare, och stötta målgrupper med särskilda behov i rollen som ledare. Vi arbetar för att öka andelen cirkelledare i Västra Götaland som genomgått SVs cirkelledarutbildning och att erbjuda fler arenor för samverkan och erfarenhetsutbyten mellan cirkelledare och mellan avdelningar, inom verksamhetsområden med behov.

Vi arbetar också med att erbjuda cirkelledarna tillgång till bra cirkelmaterial samt att föra dialog om konkreta insatser för att främja digital utveckling och innovation i hela organistaionen.

Se våra kurser här.

Cirkelledarnätet.