Tillbaka

Demokratikalender

Kalender – Demokratiåret 2021 SV i Västra Götaland 
Har Du ett arrangemang som du skulle vilja visa i kalendern? Hör av dig till oss på SV Västra Götaland! nina.ottosson@sv.se

Februari  

22/2 Hot och hat i en demokrati. Digital föreläsning.  
Arrangör Brottsofferjouren i samarbete med SV. 

Mars 

17/3  Vad säger du! – När tiden ömsar skinn.  
Digital föreläsning. Arrangör SV Väst.  

25/3  Vad säger du! – Köa, köpa eller köra tillsammans? 
Digital föreläsning. Arrangör SV Väst.  

April 

13/4 Demokrati 100 år i Sverige – föreläsning av Gunnar Wetterberg 
Digital föreläsning. Arrangör VG Prisma.  

September

15/9 Internationella demokratidagen!  

20/9 Föreläsning om medie- och informationskunnighet (MIK)  
Digital föreläsning med Filmpedagogerna Folket Bio. Arrangör SV VG. 

21/9 Föreläsning om medie- och informationskunnighet (MIK)  
Digital föreläsning med Filmpedagogerna Folket Bio. Arrangör SV VG. 

28/9-3/10 Demokratistugan besöker Västra Götaland
Digitalt demokratisamtal. Arrangör SV VG. 

Oktober 

23-31/10  Kultur- och demokrativecka Bygdegårdarnas riksförbund 
Arrangör Bygdegårdarnas riksförbund.

November

23/11 kl 18.00 Digitaliserad demokrati –när folkrörelser flyttar online
inspirationspass