Demokratiåret 2021

Välkommen till vår demokratisida!

År 2021 firar Sverige 100 år av allmän och lika rösträtt. Trots att det dröjde ända till 1989 innan omyndighetsförklaringen upphävdes i Sverige, finns det anledning att uppmärksamma den demokratiska seger som den allmänna rösträtten innebar. Folkbildningen och civilsamhället har en stor betydelse för det demokratiska systemet. Genom att erbjuda mötesplatser och samtal vill vi bidra till att öka medvetenheten om demokratin och dess värde.

Studieförbundet Vuxenskolans regionala och lokala avdelningar i Västra Götaland samt våra grund-, medlems- och samverkansorganisationer, uppmärksammar på olika sätt demokratins hundraårsjubileum. På den här sidan samlar vi ett urval av aktiviteter, publikationer och material som kan inspirera till samtal och engagemang.

Besök gärna vår demokratikalender för att ta del av årets öppna arrangemang på tema demokrati!

Deklarationen för en stark demokrati  

Samtliga avdelningar som ingår i Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götalands län har gemensamt undertecknat deklarationen för en stark demokrati. De aktörer som antar deklarationen tar ställning för vårt demokratiska styrelseskick och demokratins grunder och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.  

Genom att gemensamt underteckna deklarationen vill vi bidra till att stärka och utveckla vår demokrati och se fler människor som stärker sitt inflytande och sin delaktighet.  

Läs mer om våra åtaganden här.  

 • Demokratisamtal

  Vi har spelat in fyra filmer på tema demokrati. Se filmerna här. Till filmerna finns också studiehandledningar så att du kan starta...

  Läs mer
 • Demokratikalender

  Här har vi samlat aktuella händelser på temat demokrati som arrangeras runt om i regionen hela året.

  Läs mer
 • Material för cirklar och samtal

  Här har vi samlat studiematerial, och länkar till material, på tema demokrati.

  Läs mer
 • Mitt val

  Studieförbundet Vuxenskolans arbete om demokrati och politik.

  Läs mer