Tillbaka

Material för cirklar och samtal

 

Här tipsar vi om studiematerial i form av böcker, filmer, studiehandledningar mm på tema demokrati 

SV om Demokrati 

Samtal med respekt  Filmer, goda råd och tips som stärker samtalen och demokratin. 

Demokratisamtal  Fyra samtal om demokrati med studiehandledning för studiecirklar samt handledning för samtalsledare för lokala demokratisamtal. 

Middagspolitik Stöd för fördjupade samtal om politik och demokrati.  

Böcker och lästips 

Att motivera ideellaAron Schoug 

Handbok för demokraterRed. Elisabeth Åsbrink, Sverker Sörlin & Ola Larsmo 
Kvinnorna runt sjön Björken, Christina Jutterström 

Kvinnorna runt sjön Björken och deras längtan efter bildning av Christina Jutterström 

Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia av Karl Grunewald 

Filmer 

Poddar

Demokratiresan – en podcast om demokrati 
Podcasten Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen eller regionen. 

Bildningsbyrån 
I Bildningsbyrån från UR belyses och förklaras olika aktuella teman genom levande exempel i reportageform. Fokus ligger på den personliga berättelsen men även experter medverkar för att erbjuda fördjupad kunskap och stimulera till vidare kunskapssökande. Bildningsbyrån vill vara en kunskapskälla som väcker tankar och inspirerar till diskussion och fortsatt fördjupning. 

Dagens arena  
Granskande journalistik, nyheter, opinion och fördjupning. Från ett oberoende perspektiv.  

God morgon världen 
P1:s veckomagasin om Sverige och världen-politik och trender, satir och analyser. 

P1 Dokumentär 
Berättelser från verkligheten. 

Historiepodden 
Välkommen till historiepodden- det magiska gränsland där folkbildning & underhållning möts & bildar en härlig symbiois. 

Övriga tips

Gå på digitalt museum 
www.internetmuseum.se 

Är du intresserad av att lära dig hur Sverige blev ett av världens mest digitalt utvecklade länder. Internetmuseum grundades i december 2014 och blev i juni 2016 invalt i Sveriges museum, som första utpräglat digitala museet i Sverige. Syftet med museet är att spara det svenska digitala kulturarvet, samt att sprida fördjupad kunskap om nätets historia i Sverige 

Institutet för språk och folkminnen.
 
Isof är en myndighet som samlar in, bevarar och forskar om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. Vi arbetar också med språkvård och språkpolitik. Vår uppgift är att levandegöra och sprida vår kunskap samt att ge råd i språkfrågor. 

Samtalskort 
More Than One Story är en kortlek som bygger broar mellan människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och kulturer.Kortleken kan med fördel användas av studiegrupper, styrelser, arbetskamrater, vänner och deltagare i olika evenemang som vill lära känna varandra bättre 

Machofabriken 
www.machofabriken.se 
Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot våld tillsammans med unga. Fokus ligger på normer för manlighet och hur de påverkar oss alla. Filmerna och övningarna erbjuder verktyg att utforska och reflektera kring förväntningar, attityder och begränsningar utifrån destruktiva könsroller.