Föreningsutveckling

Studieförbundet Vuxenskolan är drivande för att möta föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap för föreningens och det lokala samhällets utveckling.

Föreningsutbildningar:
Med våra föreningsmaterial med tillhörande handledning kan er förening lära er mer om förenings- och styrelsekunskap, ledarskap, kommunikation, arrangörskap och mycket mer. Vi kan också ordna skräddarsydda utbildningar utifrån era behov och önskemål. Utbildningarna erbjuds till ett förmånligt pris för våra samverkande föreningar.

Ett steg till - förening i utveckling:
Processmetod för förändrings- och utvecklingsarbete inom föreningar och organisationer. Med hjälp av våra utbildade processledare och dess metoder leds gruppen fram till en samsyn och plan för dess utvecklingsarbete. Programmet kan genomföras på från ca 3 timmar upp till ett endagars program.

Samarbeta med oss
Föreningsverksamheten utgör en stor del av vår verksamhet. Nationellt samarbetar vi med över 60 organisationer. I Västra Götaland samarbetar vi med ett 20-tal organisationer på regional nivå. Dessutom samarbetar de fem SV-avdelningarna i regionen lokalt med flera hundra föreningar och grupper.

https://www.sv.se/foreningsutveckling/