En levande hembygd öppen för alla

Kulturarvsrörelsen vill fortsätta vara stark och utvecklas. Nu är det tid att se över vad vi kan göra bättre och tydligare. På så sätt hoppas vi få gehör för föreningens hjärtefrågor och engagera fler människor i vår folkrörelse.

KulturArvVäst i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst och Maritimt i Väst.

För att kulturarvsrörelsen ska fortsätta vara en stark folkrörelse behöver den ständigt utvecklas. Det handlar om att vara relevant för dagens människor och på olika sätt se till att engagemanget kan växa och spridas till fl er. För att stimulera engagemang och få gehör för föreningens hjärtefrågor, kan föreningen behöva se över om det finns något i verksamheten att tydliggöra och utveckla.

KulturArvVäst erbjuder nu sina organisationer ett brett utbud av utbildningar, kurser, studiecirklar och aktiviteter kring fyra prioriterade teman. Din förening kommer att få erbjudanden om detta, men du och din förening kan också välja i utbudet. Ta gärna kontakt för att prata om just din förenings behov och önskemål.

Ladda ner broschyr med förslag på kurser och kontaktinformation.