Mikrofonden- Finansiering till föreningar

KGF Social Ekonomi Västra Götaland erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, sociala företag, samfund, stiftelser, byalag och utvecklingsgrupper i Västra Götaland.

Mikrofonden erbjuder bland annat borgen då er organisation behöver banklån för till exempel investeringar mm. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta personlig borgen.

De erbjuder även annat finansiellt stöd, såsom placering i förlagsinsatser, aktieandelar, mikrolån, crowfunding, finna externa kapital mm. De samarbetar bland annat med Coompanion, Ekobanken och Almi.

Kontaktperson: Jan Svensson. jan.svensson@coompanion.se.
Tfn: 031 - 744 01 69 eller 0733 - 75 50 00

Läs mer på: http://mikrofondenvast.se/