Guatemala - Projekt Bienestar

Yta
109 000 km²

Antal invånare
15 082 831 (2012)

Medellivslängd
71 (2011)

Statsskick
Republik, enhetsstat

Huvudstad
Guatemala City

Språk
Spanska (officiellt), garífuna, xinka samt 21 mayaspråk

Karta Guatemala 

 
Guatemala är ett land som är rikt på kultur och natur men fattigdomen är brett utspridd, 54 % av befolkningen befinner sig under fattigdomsgränsen. Kvinnor och barn är främst utsatta och i synnerhet de från ursprungsbefolkningen. I Guatemala är 40% från olika ursprungsbefolkningsgrupper. Var fjärde guatemalan är analfabet och bland kvinnor från ursprungsbefolkningen är mer än hälften analfabeter.

SV Region Västra Götaland har inlett ett mänskliga rättigheters projekt i Guatemala tillsammans med SV Väst, SV Skaraborg och SV Halland. Det övergripande målet är att stärka Maya Tzu’tujil kvinnor och deras familjers mänskliga rättigheter genom folkbildning och i synnerhet studiecirklar. Projektet är tidsbegränsat från 2014 till december 2016 och finansiellt medel kommer från Sida genom Forum Syd.

Projekt Bienestar

Projektet har hittills genomfört över 30 studiecirklar och då i bland annat data, kvinnors rättigheter, design och mat. Även 2 seminarier har genomförts, den största var den 8 mars på Internationella Kvinnodagen och projektet har fått publicitet i lokal och nationell media och deltagit i ett forum för ursprungsbefolkning i FN, New York. Vill du läsa mer om projektet så gå in på https://mayasv.wordpress.com

SV Region Väst kommer att genom SV Väst och SV Skaraborg jobba med lokalt arbete för projektet. Utveckling av denna verksamhet sker just nu och har du någon idé eller på något sätt vill bidra till projektet, hör av dig till Anna Freiman på tfn: 0721- 58 41 55.

Glöm inte att läsa Projekt Bienestars nyhetsbrev!
Nyhetsbrev nr 1