@KiXSenior

Projektet KiX Senior sätter fokus på att öka möjligheterna till inflytande i fritidsaktiviteter och utbudet av fritidsaktiviteter för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Med stöd av Allmänna arvsfonden kan KiX Senior år 2021 starta ett treårigt arbete som väntas resultera i aktiviteter, utbildningar och material som möjliggör en aktiv och glädjefylld fritid som pensionär, för alla.

Att gå i pension är något som inte alla människor vill eller ser fram emot. Det kan innebära stora och känslomässigt svåra förändringar att inte dagligen få gå till sitt arbete eller sin sysselsättning, eftersom detta är en stor del av vår vardagliga sociala närvaro. Att inte heller själv få välja när du vill gå i pension, eller helt enkelt inte förstå varför eller vad det innebär, kan göra övergången ännu svårare att hantera. Det är av denna anledning KiX Senior anser att fritidslivet för äldre personer med intellektuella funktionsnedsättningar är viktigt.

Projektet vill förbereda, lära och skapa en vana hos deltagare att hitta till, delta i och arrangera fritidsaktiviteter, alltid utifrån sina egna intressen. Vi kommer även att arbeta med de personer och stödinsatser som finns i deltagarnas omgivning, samt arrangörer av fritidsaktiviteter för seniorer.

Välkommen att kontakta oss om du vill delta i våra aktiviteter eller veta mer om projektet.

Projektledare:
Bonnica Sjöblom  Bonnica.sjoblom@sv.se         
Sandra Ekholm Sandra.Ekholm@sv.se

Projektkoordinator:
Ida Wahman Ida.Wahman@sv.se

Facebook: www.facebook.com/KiXSenior

Instagram: @KiXSenior