Pedagogik

En utbildning för dig gått cirkelledarutbildning grund och som vill fördjupa dina kunskaper som cirkelledare och som vill lära mer om dig och själv och att leda grupper mot lärande. En del i denna fördjupning är att man tar vara på erfarenheter du fått som cirkelledare. Du får
inspiration i ditt uppdrag som cirkelledare.

Kursen innehåller följande moment: Kunskap och lärande, Gruppers utveckling, Lärstilar och lärprocesser, Konflikter och konflikthantering.
Teori varvas med reflektioner och samtal i gruppen.
Vi bjuder på lunch samt kaffe/te och smörgås under dagen.

Lördagen den 16 oktober november 2021. Kl.9.30 - 15.30 på Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde
Ledare: Mise Sten

Anmälan senast 4 oktober.

Vid frågor kontakta Anna Anteryd på anna.anteryd@sv.se eller tfn: 0708- 55 30 36. Eller expeditionen på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 - 65 33 33.

Glöm inte uppge eventuell matallergi vid anmälan.