En utbildning för dig gått cirkelledarutbildning grund och som vill fördjupa dina kunskaper som cirkelledare och som vill lära mer om dig och själv och att leda grupper mot lärande. En del i denna fördjupning är att man tar vara på erfarenheter du fått som cirkelledare. Du får inspiration i ditt uppdrag som cirkelledare.
Kursen innehåller följande moment: Kunskap och lärande, Gruppers utveckling, Lärstilar och lärprocesser, Konflikter och konflikthantering
Teori varvas med reflektioner och samtal i gruppen.
Vi bjuder på lunch samt kaffe/te och smörgås under dagen.
Har du matallergi? Lämna ett meddelande i anmälan.

Lördag 21 mars, kl. 9.30-15.30, SV Göteborg