Grundutbildning för cirkelledare En utbildning för dig som håller eller ska börja hålla studiecirklar och kurser hos SV. Du lär dig om SV, folkbildning och studiecirkeln och hur du agerar som cirkelledare. Du utvecklar ditt ledarskap och får konkreta och användbara metoder till din studiecirkel. Teori varvas med reflektioner och samtal tillsammans i gruppen.

Datum och anmälan:
Utbildningen är uppdelad på tre tillfällen 20 maj, 24 maj och 27 maj, kl. 18.00 -19.30. Anmäl dig senast 14 maj
Utbildningen sker digitalt. Länk till mötet kommer efter anmälan.

Frågor?
Kontakta Zaher Bascha på zaher.basha@sv.se eller tel. 0738-71 26 69 eller Anna Anteryd på anna.anteryd@sv.se eller tfn: 0708 – 55 30 36.