Pedagogik

Nu kan du som är eller vill bli cirkelledare vara med och ta del av SVs cirkelledarutbildning via webben.


Du gör den själv hemma vid sin dator. Utbildningen består av text, bild och video. Det är mycket enkelt, man klickar sig fram sida för sida i sin egen takt.


Du kommer åt utbildningen HÄR


För gärna anteckningar kring de reflektions- och samtalsfrågor som dyker upp i utbildningen. Efter att du gjort den digitala cirkelledarutbildningen kommer du delta på en digital uppföljningsträff. Tillsammans med andra följs de slutreflektionsfrågor upp som finns i utbildningen.


7/12 kl. 18.00 - 19.30. Ledare: Karin Blomstrand.