Nu kan du som är eller vill bli cirkelledare vara med och ta del av SVs cirkelledarutbildning via
webben.

Du gör den själv hemma vid sin dator. Utbildningen består av text, bild och video. Det är mycket
enkelt, man klickar sig fram sida för sida i sin egen takt.
Du kommer åt utbildningen här: https://www.learnify.se/l/show.html#zv4Vq
För gärna anteckningar kring de reflektions- och samtalsfrågor som dyker upp i utbildningen.
Efter att du gjort den digitala cirkelledarutbildningen kommer du delta på en digital uppföljningsträff.

Där du tillsammans med andra följer upp de slutreflektionsfrågor som finns i utbildningen.

Anmäl dig till uppföljningsträff:
Tisdagen den 10 november kl.18.00-19.30

Anmälan till SV Västra Götand på vgregion@sv.se eller tfn: 0522 - 65 33 33 senast 3 november.
Vi använder ZOOM och du kommer få en länk och information om uppföljningsträffen skickat till sig
innan tillfället.