Utbildningskonferens DIGITAL om nyheter i statsbidraget för 2022, för förtroendevalda i Studieförbundet Vuxenskolan. Länk mailas till anmälda deltagare.

PROGRAM
18.00-19.00 Folkbildning för framtiden.
Lina Brustad, projektledare på Studieförbundet Vuxenskolans Förbundskansli, samtalar med Anders Ljunggren ordf stiftelsen Biskops Arnös Folkhögskola om folkbildningen, yttre påverkansfaktorer och inre förändringsarbete.
19-19.15 PAUS
19.15-21 ca Förändringar i anslagssystemet.
(Kort paus ca 20.00)
Mia Ekegren, avd chef SV Väst, ger en uppdatering om nyheter i anslagssystemet 2022