Beteendevetenskap, SamhälleInspiration och perspektiv från SVs historia
Tolv strategiska vägval

Under våren publicerades en bok om SVs historia som också skall vara en inspiration till fortsatta utvecklingsdiskussioner inom Studieförbundet Vuxenskolan. Författare Per Gustafsson.
Till denna träff bjuder vi in personer ifrån hela landet som har varit aktiva i SV tidigare och personer som är aktiva idag. Både som anställda och som förtroendevalda.

Program:
Start/kort inledning Bengt Ericson, Ordf SV Västra Götaland
Presentation av boken Per Gustafsson
Frågor/diskussion Samtal