Trädgård, hus och hem

Inspirationsträffar om byggnadsvård hos kulturarvsförening inom Hus med historias satsning på byggnadsvård från 2023

Vi upplever att många kulturarvsföreningar önskar fördjupade kunskaper om byggnadsvård.
Därför vill vi nu genomföra en särskild satsning med byggnadsvård som tema från och med 2023,
tillsammans med er föreningar. Hoppas att din förening vill delta!

2023-års satsning kallar vi Gammal kunskap i nya händer. Satsningen är långsiktig och innehåller
olika delar och aktiviteter för er föreningar: Inspirationsträffar, studiecirklar och aktiviteter i föreningarna.

Hembygdsförbunden i regionen har skickat ut info om satsningen i december, här kommer info om inspirationsträffarna:
digitala inspirationsträffar 23 och 28 februari kl 18.00-20.30 – samma program båda kvällarna.

Program för inspirationsträffen där byggnadsantikvarier och representanter från hembygdsförbunden medverkar:
Byggnadsvård inom hembygds-/kulturarvsrörelsen
Vad är byggnadsvård?
Västsvenska byggnadstraditioner
Byggnadens historia/arkivsök
Vård- och underhållsplaner
Gruppsamtal – vad har din förening för behov & önskemål kring byggnadsvård?

Träffarna är digitala och hålls i Zoom, länk till träffen skickas ut efter anmälan.
Träffarna kommer att spelas in och kan ses i efterhand.


Samarrangemang av Hus med historiagruppen - ett nätverk med representanter från hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum,
Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalands Regionen och länsstyrelsen Västra Götaland i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, med stöd från VGR

Anmälan senast 24 februari via länk, alternativt till: vgregion@sv.se / 0522-65 33 33