Kompetensforum för dig som är cirkelledare. Att vara cirkelledare är både ett jobb och ett hedersuppdrag. Vilka för-utsättningarna än är för ditt uppdrag som cirkelledare så behöver du känna tydlighet och trygghet i din roll. Du är viktig. Vi vet att Studieförbundet Vuxenskolan har kompetenta och engagerade cirkelledare.


Alla behöver kontinuerligt utvecklas i sin pedagogik och metod. Vi kommer erbjuda det vi kallar kompetensforum med olika ämnen som du som cirkelledare kan anmäla dig till för att du ska kunna utvecklas i din roll.


Kompetensforum sker digital och är 1.5 timmar långa. Vid varje tillfälle ges du tillfälle till reflektion och dialog med andra cirkelledare.


Vi använder ZOOM och du kommer få en länk och information om kompetensforum skickat till dig innan tillfället.

Frågor besvaras av Anna Anteryd på anna.anteryd@sv.se  eller tel. 0708-55 30 36


Folkbildningens historia 
Under den här träffen lär vi oss mer om folkbildningens historia. När började det och hur har utvecklingen sett ut sedan dess? Innan träffen kommer ni att få en text som ni skall läsa och sedan samtalar vi tillsammans i sann folkbildningsanda. Vi kommer lägga särskilt fokus på en del av de paradoxer: 


Kan folkbildningen stå fri från stat och kommun samtidigt som den uppbär stats- och kommunanslag? Spelar det någon roll? 


Hur förhåller sig folkbildning som syftar till folkupplysning ”uppifrån” till folkbildning som syftar till emancipation ”underifrån”.  Vi avslutar med en framtidsspaning. Var finns folkbildningen idag? Var kommer folkbildningen behövas i morgon? 


9/11 kl.18.00-19.30. Sista anmälan 3/11


Ledare: Lina Brustad