Kompetensforum för dig som är cirkelledare. Att vara cirkelledare är både ett jobb och ett hedersuppdrag. Vilka för-utsättningarna än är för ditt uppdrag som cirkelledare så behöver du känna tydlighet och trygghet i din roll. Du är viktig. Vi vet att Studieförbundet Vuxenskolan har kompetenta och engagerade cirkelledare.


Alla behöver kontinuerligt utvecklas i sin pedagogik och metod. Vi kommer erbjuda det vi kallar kompetensforum med olika ämnen som du som cirkelledare kan anmäla dig till för att du ska kunna utvecklas i din roll.


Kompetensforum sker digital och är 1.5 timmar långa. Vid varje tillfälle ges du tillfälle till reflektion och dialog med andra cirkelledare.


Vi använder ZOOM och du kommer få en länk och information om kompetensforum skickat till dig innan tillfället.

Frågor besvaras av Anna Anteryd på anna.anteryd@sv.se  eller tel. 0708-55 30 36


Grupprocesser i studiecirklar.
Så fort vi hamnar i en grupp kan vi räkna med att det kommer att hända saker, både önskvärda och mindre önskvärda. Grupprocesser eller gruppdynamik handlar om relationerna mellan individer i en grupp som ska utföra en gemensam uppgift, lösa ett problem eller ta ett beslut. För att vi skall få en större förståelse vad som händer så kommer vi att titta på den modell som den amerikanska forskaren Susan Wheeland presenterat för att förstå gruppens utveckling.


12/10 kl.18.00-19.30. Sista anmälan 6/10
Ledare: Hanna Nyqvist