Data & IT

Den digitala mötesformen är här för att stanna!
Fler och fler föreningar har börjat eller vill börja med att genomföra digitala möten och träffar. Nu erbjuder SV Västra Götaland ett tillfälle att prova på digitala möten för dig som vill komma igång. Träffen kommer att fokusera på grunderna i digitala möten och riktar sig till dig som är ovan och som vill komma igång, men inte riktigt vet hur det fungerar.

Syftet med träffen är att du ska få inblick i hur det kan vara att delta i digitala möten samt att du i fortsättningen ska känna dig trygg med att mötas digitalt.
Vidare kommer vi att gå igenom praktiska tips och förhållningssätt som kan vara bra att ha i åtanke inför ett digitalt möte.

Du behöver en dator med kamera och mikrofon, helst med ett headset samt stabilt bredband.