Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla.
Vi upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.
I höst erbjuder vi dessutom två fördjupningstillfällen, ett om revision och ett om valberedning. Missa inte detta!

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare!

Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Varmt välkommen!

Del 1: 29 september kl 18-20.30 Föreningsarbetets grunder
Demokratin i föreningen och föreningen i demokratin.

Del 2: 13 oktober kl 18-20.30 Valberedning och kunskapsöverföring
Plats för nya och gamla krafter.

Del 3: 24 november kl 18-20.30 Motivation och engagemang
Viljan, drivkraften och vikten av kommunikation

Fördjupning: Revision: 10 november kl 18-20:30

Fördjupning: Valberedning: 24 november kl 18-20:30

Kursen är digital och sker i mötesverktyget Zoom.
Du anmäler dig till kurserna här.

Länk till mötesrummet skickas ut till samtliga deltagare ett par dagar innan kursstart.

Obs! Det krävs en separat anmälan till varje kurstillfälle! Men du kan också välja att delta på endast någon eller ett par av kurserna.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakta Amanda Forsman, amanda.forsman@sv.se, 0708550950.