Pedagogik

En inspirationsträff för dig som är cirkelledare hos Studieförbundet Vuxenskolan, och vill utvecklas i din roll.

Digitaliserad demokrati – när folkrörelser flyttar online

Hur är det ställt med internet som demokratiskt hopp i samtiden? Hur gör man för att mobilisera rörelseengagemang på nätet? Och vad har bildning och folkbildning för roll och funktion, i demokratiarbete; för folkrörelser och i helt vanliga digitala kommentarsfält?

Johan Söderman är professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och har ett folkbildningsengagemang som lite oväntat startade på en hiphop-konferens i New York i början av 00-talet. Sedan dess har han både forskat och publicerat texter om bildning och folkbildning – framförallt med koppling till det estetiska området. Sedan 2012 är Johan en av ledamöterna i Folkbildningsrådets styrelse.

Alexandra Söderman är doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet med ett starkt intresse för sådant som sker vid sidan av formella utbildningssammanhang. Det intresset har bland annat lett till en pågående forskningsstudie om studenters aktiviteter i slutna Facebook-grupper, och till en nyligen genomförd rapport om folkhögskolornas pedagogiska arbete under pandemin. Sedan 2018 är Alexandra en av ledamöterna i Nordiska Folkhögskolans styrelse

Tisdag 23 november kl 18.00 – 19.30

Online
Denna träff sker online, så det går bra att vara med hemma ifrån soffan oavsett var i landet du bor!
Vi använder ZOOM och du kommer få en länk och information om inspirationsträffen skickat till dig innan tillfället.

Frågor besvaras av Anna Anteryd på anna.anteryd@sv.se eller tel. 0708-55 30 36

Sista anmälan: 14 november.