Tillbaka

Föreningskunskap - orientering och bas

En utbildning för dig som arbetar med och möter föreningar, förtroendevalda
och funktionärer och vill stärka din kompetens.

29 augusti                        Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

11 september                  Kurorten Mösseberg, Falköping

Kursledare:                    Hanna Nyqvist och Stina-Britt Björk.


Vi startar med samling kaffe 09.00 och avslutar ca 16.00. Du väljer själv vilken av dagarna du anmäler dig till. Kursen är kostnadsfri för medarbetare i SV:s avdelningar i Västra Götaland. En ”no show” om 500 kronor kommer att tas ut om du uteblir.

Frågor besvaras av Christer Wennerberg, 0708 - 55 30 33.

Vi kommer att gå igenom ”vad är en förening”. Vi tittar på olika föreningsformer men främst den ideella föreningen. Vi lyfter grundläggande kriterier, diskuterar föreningens uppbyggnad med olika roller och skilda uppdrag.

Metoder för hur du på bästa sätt kan möta olika styrelser och föreningar kommer att belysas. Hur skapar du intresse och hur fångar du upp och utvecklar föreningens önskemål och idéer?

Kursmaterial:
Föreningsboxen, Föreningshandboken, Föreningshandboken på Lätt svenska, SPF/Seniorernas föreningsguide samt olika dialogdukar som t.ex. Hembygdsförbundets.

Anmälan senast 22 augusti HÄR.


Bakgrund:

Utdrag ur SV:s Strategiska plan:

Prioritering 1                                          
SV skall vara drivande kraft i föreningsutveckling för GOSOMO.

Prioritering 3                    
Vår verksamhet skall bidra både till individens egen utveckling och till
etablering i föreningsliv och samhälle.

Prioritering 6                    
SV måste erbjuda ett reellt stöd till grundorganisationerna och för det
förtjäna en ökad rapportering av verksamhet.

Ladda ner inbjudan här.