Tillbaka

Livet - som det kan vara

Välkommen till vår serie med samtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare, och intressanta inbjudna personer som kommer att tala om livet – som det kan vara!  Samtalen sker via Zoom.

Tisdag 23/3 kl.15.00 – 16.00 – Att inte höra hemma i gemenskapen!
Vad är det att vara ensam? Hur skapas gemenskap? Det är viktiga frågor att ställa sig
oavsett vem man är. Det är inte självklart att de mötesplatser och de aktiviteter som
vi skapar leder till minskad ensamhet utan kan till och med förstärka den. Vi gör det
inte med illvilja men vi tänker oss kanske inte för. Den bestämda platsen i rummet
eller kring bordet och mitt livs historia som inte passar in. Ulrika samtalar med
Susanne Rolfner Suvanto från Nka (Nationellt kompetenscentrum anhöriga) och
Pell-Uno Larsson från RFSL Örebro.


Tisdag 6/4 kl.15.00 – 16.00 – Träffpunkter viktiga när äldres isolering kan brytas!
Att klara sig utan ett rikt socialt liv i några månader under våren 2020 var kanske
ingen katastrof, men vad händer med våra mest utsatta äldre när vi ännu inte ser
slutet på pandemin? Att som äldre inte kunna utnyttja naturliga mötesplatser eller
att inte kunna besöka arrangerade träffpunkter leder till en farlig social isolering,
säger Lars A Svensson, Högskolan Väst, och Cecilia Henning, tidigare
Hälsohögskolan i Jönköping, vars forskning under många år fokuserat kring
betydelsen av tunna band för äldre personer. Tunna band definieras som ytliga, men
återkommande kontakter som uppstår och upprätthålls i olika vardagliga
sammanhang.

Tisdagen den 20/4 kl.15.00 – 16.00 – När orken tog slut!
Irene Rösberg jobbade som marknadschef tills hon gick in i väggen med en rejäl
smäll 2018. I dag föreläser hon om utmattning och skriver även en bok i ämnet som
förväntas publiceras senare under året. Annika Andebark drev advokatbyrå när
hennes pojkvän en morgon misstänkte att hon tappat livslusten. Efter att hon
kommit in på psykiatrisk klinik visade det sig att hon hade långt gångna
självmordsplaner. 2020 debuterade Annika som författare och har bland annat
skrivit kortromanen ”Sätta punkt” där hon berättar om skammen över att inte vilja
leva.


Välkommen med din anmälan till:
E-post: ombudsman@funktionsrattvg.se
Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Skrivtolk finns
vid behov men måste meddelas senast fem dagar innan det arrangemang du vill delta på. Länk för inloggning mailas ut dagen innan samtalen.

Ladda ner inbjudan här.