Tillbaka

Livet som det kan vara!

Välkommen till våra onlinesamtal mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare till boken ”Döden ingen talar om”, och inbjudna gäster som pratar om
livet – som det kan vara!

På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och
många känner oro över situationen. Vi människor behöver mötas, prata och hålla
kontakten med varandra för att må bra. Ensamhet kan vara svår att bära och den kan
ge såväl psykiska som fysiska symtom. I dessa onlinesamtal får du inblick i ämnet och även möjlighet att efteråt ställa frågor via en chatt.

Onsdag den 27/5 kl.15.00

- Isolering och ensamhet. Ulrika samtalar med Egon Rommedahl, teolog, filosof samt leg psykoterapeut.
Ladda ner och se filmen i efterhand här.

Boktips från Egon Rommedahl:
När livet slår till - Russ Harris
Att höra till - Peter Strang
Att vinna över ensamheten – psykologens bästa tips - Anna Bennich 

Onsdag den 3/6 kl.15.00
- Att vara anhörig. Ulrika samtalar med Anett Karlsson som arbetar som ombudsman på Anhörigas Riksförbund med bland annat Anhöriglinjen. (Telefon: 0200-239 500)
Ladda ner och se filmen i efterhand här.

Onsdag den 10/6 kl.15.00
– Att vara medmänniska. Ulrika samtalar med Camilla Rosenkvist från Suicide Zero, bland annat om vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft.
Ladda ner och se filmen i efterhand här.

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta:
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/liv--halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/rad-och-stod-pa-chatt-och-telefon/