Tillbaka

SV VGs stämma 24 april, Trollhättan

Kallelse till årsstämma

Medlemsorganisationernas och avdelningarnas valda ombud, samt regionstyrelsens ledamöter kallas och övriga intresserade inbjuds, till årsstämma för SVs regionförbund i Västra Götaland.

Onsdagen den 24 april 2019, kl 17.00 – 21.00
Filmsalen, Saab Bilmuseum, Åkersjövägen 18 Trollhättan

Tidsprogram:
17.00 Samling, ombudsanmälan, förtäring för de som anmält det
18.00 Medverkan av Daniel Andersson, 1 v ordf Kulturnämnden
Aktuellt från kulturen i Västra Götaland
19.00 Stämman öppnas av regionordförande Anna Sunesson
Förhandlingar
21.00 Beräknad avslutning

Vid förhinder att närvara kallar varje ombud själv, eller med hjälp av sin avdelning eller organisation, sin ersättare.
Om du önskar förtäring anmäl det och ev. allergi senast 17 april, till regionexpeditionen tfn: 0522- 65 33 33, epost: vgregion@sv.se

Alla hälsas hjärtligt välkomna!
Anna Sunesson, regionordf SV Västra Götaland

Bilagor:
Kallelse årsstämma 2019
Förslag föredragningslista
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Årsredovisning 2018
Revisionsberättelse
Styrelsens förslag till punkt 11