Tillbaka

Föreläsning med Margareta Söderström "Västgöta-Bengtsson" - min far

Dottern, läraren Margareta Söderström berättar om Sixten Bengtsson, född 1908 i Skövde, författare, lärare, folklivsskildrare och humorist känd under pseudonymen ”Västgöta-Bengtsson”. Hans livsverk lever vidare bl.a genom dottern Margareta Söderström som på ett mycket levande och humoristiskt sätt berättar om faderns innehållsrika livsgärning- från tidig barndom till doktorshatten. Västgöta-Bengtsson har nedtecknat en folklivshistoria i Västergötland och sedermera utnämnd till filosofie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.Västgöta-Bengtssons böcker är många och hans inspelade intervjuer finns på omkring 300 magnefonrullar och 650 grammofon-skivor i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Margareta Söderström är dotter till Sixten “Västgöta” Bengtsson. Efter en fil.mag i svenska och historia har hon arbetat som lärare i många år men också hållit omkring 400 föredrag om sin pappa över hela Sverige.

För alla västsvenskar är Västgöta Bengtsson en välkänd person som samlare av våra dialekter och ihågkommen inte minst som berättare av Västgötahistorier. Sixten skrev 27 populära böcker och han blev hedersdoktor vid Göteborgs universitet för sitt arbete med att bevara de västgötska dialekterna.

Plats; Studieförbundet Vuxenskolan, Alingsås. Adress; Torggatan 6, Alingsås

Tid; 11 november, kl 18:00

Deltagaravgift och fika - 50 kr. Betalas på plats!

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland på tfn;  0522-65 33 33
eller e-post; vgregion@sv.se 

Sista anmälningsdag 6 november.

Ladda ner inbjudan här.