Tillbaka

Vävrundan i Sjuhärad 6-8 maj 2021

Med Vävrundan vill vi:

• Lyfta fram vävningen, dess historia och tradition.
• Ge en bild av vävningen av idag.
• Möta nya och gamla besökare.
• Sprida idéer och upplevelser.
• Ge möjlighet för shopping.
• Stärka turismen i Sjuhärad.

Föreningen Internationellt Vävcenter planerar för ett genomförande av en vävrunda 2021 som en fortsättning och utveckling av de lyckade arrangemangen 2016 och 2018. Vi är medvetna om att coronapandemin kan komma att kullkasta våra planer och att läget just nu är väldigt osäkert. Vi har därför valt att endast ställa en förfrågan om ni vill och kan medverka i ett ”säkert” arrangemang.

Föreningen har även sänt ut inbjudan till medverkan i vår planerade utställning under denna tid och vi räknar med att kunna genomföra denna i fysisk eller digital form i den stora rullsalen på Rydal.

Det geografiska området för Vävrundan 2021 blir främst Borås och Marks kommuner. Övriga utställare erbjuds plats i Rydal. Samarbete sker med ”Väverskans dag” som äger rum i Kinna på lördagen. Under torsdag och fredag blir det några föreläsningar i Rydal.

För intresseanmälan som utställare vill vi gärna ha följande:

1. Er adress, telefon samt mejlkontakt
2. De som vill vara på annan plats och visa upp vad de arbetar med eller säljer bör också anmäla detta.

Öppettiderna beräknas till kl. 10-17 för torsdag och fredag samt lördag 10-15.

Senaste datum för intresseanmälan är 28 december. Mejla gärna direkt till föreningens adress eller använd kontaktformuläret på hemsidan. Ni kan även ringa direkt till Ana-Karin Ciurana 076 325 27 32

Arrangör: Föreningen Internationellt Vävcenter – Sjuhärad
Hemsida: https://weavingcenter.se och https://vavrundan.com
Mejl: info@weavingcenter.se