Ta i hand

Ta i hand är ett projekt inom Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland, där vi använder slöjd och skapande för att mötas och känna gemenskap. Känn dig varmt välkommen på våra öppna träffar där vi slöjdar och fikar tillsammans, delar erfarenheter och upptäcker likheter såväl som nya kunskaper. Ofta är träffen en workshop som leds av en skapande person från orten. Kanske är det Du nästa träff?

Ta i hand finns i områden som ofta hamnar i skymundan bredvid innerstadens dominans. Vi jobbar regionalt och finns i förortsområden och på landsbygd i Göteborg, Falbygden, Trollhättan och Vänersborg. I, omkring och mellan dessa områden vill vi bygga nya och hjälpa redan existerande nätverk att växa. Vi samskapar något positivt och motverkar samtidigt segregation och en alltför likriktad kultursfär.

 

Har du tips och idéer? Frågor och undringar?
Vill du komma på våra träffar eller
kanske leda en workshop?

Kontakta oss!

ta.i.hand.projektet@gmail.com,

070-855 30 37, projektledarna Jenny Löfgren och Ingrid Johansson
070-855 67 50 till Batul, ansvarig Trollhättan och Vänersborg
070-855 30 39 till Erika och Marjan, ansvariga Göteborgsområdet

taihand.com
facebook.com/ta.i.hand.projektet
Ta i hand logga