Tillbaka

Viktig information från SV Sjuhärad

Information till personer och föreningar i samverkan med SV Sjuhärad

Mot bakgrund av de skärpta restriktionerna är SV Sjuhärads rekommendation att all fysisk verksamhet skjuts upp och att enbart verksamhet på distans och utomhus i grupper om max åtta personer genomförs under den tid de skärpta restriktionerna gäller.

Våra lokaler är stängda för icke planerade besök tillsvidare.

Då vi vill ta vårt ansvar för att begränsa smittspridningen uppmanar vi föreningslivet att övergå till distansverksamhet där så är möjligt. Utifrån nationella överenskommelser mellan studieförbunden är vi överens om att fysisk verksamhet inte ska äga rum, i alla fall inte under SVs anordnarskap. Om grupper ändå kör fysiska träffar så sker det på eget ansvar, och kostnadsersättning betalas inte ut för denna period. Detta gäller från 1 december 2020 tills vidare.

Det här är en prövande tid. Föreningslivet i Sjuhäradsbygden behövs och vi vill gärna fortsätta att både samverka och utveckla vårt samarbete, även om vi för en tid framöver inte kan köra fysiska träffar och studiecirklar. SV Sjuhärad står till Ert förfogande för att utbilda och utveckla digital verksamhet i samverkan med Er och Er förening. Tag kontakt med Din lokala verksamhetsutvecklare.

Håll i, håll ut och håll avstånd. Det kommer en annan tid.

För SV Sjuhärad
/Stefan Landberg
Avdelningschef
SV Sjuhärad