Tillbaka

Hemberedskap

Innehåll
En kväll för dig som vill lära dig mer om grunderna i hemberedskap, ett ämne som just nu är mycket aktuellt.
Den handlar om hur du kan förbereda dig och ditt hem inför en eventuell kris. Du får bland annat lära dig vad som är bra att ha hemma, men också hur diverse frivilligorganisationer fungerar och avslutar med en frågestund.
Efter kvällen kommer du ha den grundkunskap som du behöver i ämnet.

Förklaring av ordet hemberedskap enligt Wikipedia:

Hemberedskap innebär att man gör förberedelser för att i en krissituation kunna täcka sitt eget och familjens basbehov under en begränsad tid. Många kriser och katastrofer gör att samhällets infrastruktur inte fungerar som normalt.

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Plats
Södra kullagatan 3 a Ulricehamn

Ledaren
Kursledare är Jocce Jensen utbildad Rådgivare i Hemberedskap av Sveriges Civilförsvarsförbund.

För mer information kontakta kursansvarige:
ingalill.sigvardsson@sv.se

OBS! Då antalet är begränsat ber vi dig att kontakta oss om du inte kan nyttja din bokade plats.
Kursen är kostnadsfri.

Varmt välkommen!