Tillbaka

Min Säkerhet intresseanmälan

Information gällande Corona/Covid19 och kursen Min Säkerhet

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer angående sammankomster i Coronatider. I vissa geografiska regioner har vi på grund av Folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner pausat säkerhetsutbildningarna. I områden där Covid19 har en långsammare spridning fortsätter vi med kurserna, men med fortsatt Corona tänk. Vi fortsätter att hålla avstånd, tillämpa skärpt handhygien, samt att man stannar hemma om man inte är frisk. Vi ställer om snabbt när läget förändras, vi tar det säkra före det osäkra.

För 2021
Är du eller någon du känner intresserad av att gå en säkerhetsutbildning? Nu kan ni göra en intresseanmälan. Min Säkerhet är en säkerhetsutbildning för personermed intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF).

Deltagarna och kursledaren träffas vid 11 tillfällen. Kursen är på dagtid och under arbetstid. Varje tillfälle är 4 studietimmar (3 klocktimmar) långt. Utbildningen sker i studiecirkelform i mindre grupper med cirka 4-6 deltagare.

I utbildningen får du bland annat lära dig mer om brandsäkerhet, personlig säkerhet, ekonomisk trygghet, samhällskriser och HLR.

För mer information kontakta SV

Jan-Ove Ekman Telefon 0708-95 11 22

eller e-post jan-ove.ekman@sv.se

Välkommen med intresseanmälan >