Tillbaka

Steget ut, fem tillfällen i höst digitalt

Steget ut, en föräldrautbildning om vägen till vuxenlivet för ungdomar med funktionsnedsättning.


Tillfälle 1 Onsdag 14 september kl. 18-20

Stöd enligt lagen
Vad säger lagen om stöd till unga vuxna med funktionsnedsättning?

LaSSe Brukarstödcenter
Information och råd om livsvillkor och samhällsinsatser.

Samordnad Invididuell Plan, SIP
När görs en sådan och vad innhåller den?

Stöd till anhöriga
Vilket stöd finns för dig som står bredvid?

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 1 härTillfälle 2 Onsdag 28 september kl. 18-20

Arbetsförmedlingen
Vilka anställningsformer och ersättningar finns från Arbetsförmedlingen?

Vägen mot arbetslivet
Vad kan kommunen hjälpa till med?

Daglig verksamhet
Vad innebär ett jobb på en daglig verksamhet och vem kan få det?

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 2 här


Tillfälle 3 Onsdag 12 oktober kl. 18-20

Försäkringskassan
Vad kan man få för hjälp från Försäkringskassan?

Budget- och skuldrådgivningen
Vilken hjälp finns att få när ekonomin är på väg att rasa?

Om man behöver hjälp att hantera ekonomi
Vad är en God man och hur får man en sådan?

Personligt ombud
Vad är ett personligt ombud och vad kan de hjälpa till med?

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 3 här


Tillfälle 4 Onsdag 26 oktober kl. 18-20

Vägen till eget boende, vår historia
En personlig berättelse ur livet.

Boendealternativ
Vilka olika sorters boenden finns det och hur ansöker man om dem?

Stöd i boendet
Vad innebär boendestöd och vbem har rätt till det?

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 4 härTillfälle 5 Onsdag 9 november kl. 18-20

Ledsagare och kontaktperson
Vad gör en ledsagare och vem kan få en kontaktperson?

Att ta körkort
Vad gäller för körkort och funktionshinder?
Mobilitetscenter informerar

Aktiv fritid
Hur kan man motivera till en aktiv fritid?

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 5 härTillfälle 6 Onsdag 23 november kl. 18-20

Lotsen
Vägledning för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Tid för frågor och erfarenhetsutbyte

Välkommen med anmälan till Steget ut tillfälle 6 här

Med reservation för att programmet kan komma ändras.
Utbildningen arrangeras av anhörigstödet i kommunerna i Sjuhärad,
i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad.
För mer info kontakta michelle.nyberg@sv.se

Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks kommun
Herrljunga Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Vårgårda kommun
Ulricehamns Kommun

En zoomlänk kommer att skickas ut till varje anmäld vid det aktuella tillfället.

Välkommen med anmälan!