Tillbaka

Tillgänglighet för alla!

Vuxenskolan verkar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation. Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar vi studiecirklar och material så de passar människor med funktionsnedsättning.


SV vill på olika sätt främja möten mellan människor. Det kan vara i studiecirklar, kulturaktiviteter eller i annan folkbildningsverksamhet.

Här kan du läsa vårt kursprogram som PDF-fil >>

Några av våra samarbetspartner är

FUB, För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning

Borås Stad daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning

Föreningen Balans


Här kan du läsa vårens studieprogram för 2018 >>

Vill du veta mer om hur SV arbetar med personer som har funktionsnedsättning?
Kontakta för Vuxenskolan Sjuhärad
Thomas Dahlberg  tfn 0771-50 20 20
eller e-post thomas.dahlberg@sv.se