Tillbaka

Tillgänglighet för alla!

Här hittar du det nya programmet för hösten >> 

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad verkar för att personer med 
intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt psykisk ohälsa ska kunna påverka, förändra och utveckla sin livssituation.

Genom att anpassa folkbildningens pedagogik och metodik utvecklar vi studiecirklar och material för människor med olika funktionsnedsättningar.

SV Sjuhärad har studiecirklar och kulturverksamhet för personer med olika funktionsnedsättningar, deras närstående, anhöriga och personal.

Våra främsta målgrupper är personer med demens,
intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi arbetar för att ge dessa personer mer möjlighet till sociala
kontakter, ökade kunskaper, delaktighet i samhället och
större makt över sitt eget liv.

Vi vill att alla som är med i en cirkel eller en kulturaktivitet ska vara nöjda. Om du inte är nöjd ska du höra av dig till oss.


Anmälan
Du måste anmäla dig om du ska vara med i en cirkel.
Om du ångrar dig så hör av dig i god tid till oss.

Studieförbundet
Vuxenskolan Sjuhärad
Åsa E Berggren 
Druveforsvägen 8
504 33 Borås
E-post asa.berggren@sv.se

Växel: 0771-50 20 20