Tillbaka

Föreläsningar Simonsland Borås

En föreläsningsserie med utgångspunkt i den personliga berättelsen om anhörigskap i skiftande livssituationer.
På Träffpunkt Simonsland – kl. 18.00–20.00

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Läs mer om dagar och tider>>