Tillbaka

Vi står alltid redo att bidra – i kris som i vardag

För oss är det självklart att Sverige och Sjuhäradsbygden ska ge stöd till dem som flyr från kriget i Ukraina. Den kapacitet att bidra i flyktingmottagande som finns hos oss och inom många andra ideella organisationer uppmärksammas alltför sällan och användas inte fullt ut av många kommuner.

Vi uppmanar därför kommunerna i Sjuhärad att kroka arm med oss i det arbetet. 

Vi vill påminna om den stora kapacitet som vi och andra ideella organisationer har och de insatser vi bidrar med. Framför allt är det tre faktorer som gör att vi kan fungera som ett viktigt komplement till de offentliga insatserna på kort och lång sikt i samband med kriser. 

Vi finns på plats här i Sjuhärad – med kontor i sju av åtta kommuner i Sjuhärad. Att vi verkar lokalt lägger en grund för långsiktighet när det handlar om att ta emot människor från andra länder så väl som vårt löpande bildningsuppdrag. Så ser det ut på Studieförbundet Vuxenskolan över hela landet.

Vi har över 200 kontor och studielokaler runt om i landet. Under flyktingkrisen 2015 öppnade vi våra lokaler och ordnade alltifrån klädinsamlingar till aktiviteter riktade till asylsökande. 

Vi kan snabbt ställa om vår verksamhet. Tillsammans med engagerade medarbetare som snabbt kan byta arbetsuppgifter, och framför allt alla våra ideellt aktiva cirkelledare i bygden som tillsammans kan bidra. Vi kan t ex ta rollen som samordnare av insatser där många av våra samarbetsföreningar kan bidra utifrån sitt perspektiv. 

Vi har en bred verksamhet. Att vi inte bara finns i människors vardag här i Sjuhärad, utan att vår verksamhet också bygger på det som efterfrågas gör att vi har en stor bredd i våra aktiviteter. I studiecirklar får du öva på källkritik och vi öppnar upp för möten mellan människor, där vi kan dela vår oro och kan skapa bättre kontakter med människor som inte alltid har stort förtroende för myndigheter. Denna roll, och att vi har verktygen för att föra dialog med människor, har gjort att vi kunnat bidra i insatser som att ta fram regionala kompetensplaner, utveckla turism och bidra till den liberala demokratin. 

Många kommuner gör redan många bra insatser – men tillsammans kan vi göra mera! Stärk samarbetet med oss! Vi kan stå för de snabba insatser som en offentlig aktör har svårt att skapa. Med lärdomarna från flyktingkrisen 2015 i ryggen kan vi tillsammans hjälpas åt att ge ukrainare på flykt en trygg fristad och välfungerande stöd. 

Ulrika Heie, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Pontus Johansson, avdelningsordförande i SV Sjuhärad